3D中奖号码表
双色球中奖号码表(红蓝分区) 七乐彩中奖号码表 3D中奖号码表 6+1生肖游戏中奖号码表 15选5中奖号码表 双色球中奖号码表( 红蓝合区)
双色球开奖公告 七乐彩开奖公告 3D开奖公告 6+1生肖游戏开奖公告 15选5开奖公告  
3D中奖号码表 图标说明: 1组6开奖号2 组3开奖号 3 豹子开奖号
{/for} {/for}
期号 中奖号 百位中奖号码分布图 十位中奖号码分布图 个位号码中奖分布图 和值 奇偶 大小 0-9中奖号码分布图
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019139 8 4 9                 8           4                             9 21 1:2 2:1         4       8 9
2019140 2 7 6     2                             7                 6       15 1:2 2:1     2       6 7    
2019141 3 1 5       3               1                           5         9 3:0 1:2   1   3   5        
2019142 7 9 2               7                       9     2               18 2:1 2:1     2         7   9
2019143 4 7 1         4                         7       1                 12 2:1 1:2   1     4     7    
2019144 3 8 8       3                             8                   8   19 1:2 2:1       3         8  
2019145 3 1 5       3               1                           5         9 3:0 1:2   1   3   5        
2019146 0 1 3 0                     1                       3             4 2:1 0:3 0 1   3            
2019147 4 7 0         4                         7     0                   11 1:2 1:2 0       4     7    
2019148 3 6 2       3                         6           2               11 1:2 1:2     2 3     6      
2019149 3 5 0       3                       5         0                   8 2:1 1:2 0     3   5        
2019150 2 5 8     2                         5                         8   15 1:2 2:1     2     5     8  
2019151 3 4 7       3                     4                         7     14 2:1 1:2       3 4     7    
2019152 0 5 1 0                             5           1                 6 2:1 1:2 0 1       5        
2019153 3 2 6       3                 2                           6       11 1:2 1:2     2 3     6      
2019154 6 3 2             6             3                 2               11 1:2 1:2     2 3     6      
2019155 0 5 0 0                             5         0                   5 1:2 1:2 0         5        
2019156 8 7 9                 8                 7                       9 24 2:1 3:0               7 8 9
2019157 6 2 6             6           2                           6       14 0:3 2:1     2       6      
2019158 7 0 8               7     0                                   8   15 1:2 2:1 0             7 8  
2019159 1 7 0   1                               7     0                   8 2:1 1:2 0 1           7    
2019160 1 3 5   1                       3                       5         9 3:0 1:2   1   3   5        
2019161 9 7 2                   9               7         2               18 2:1 2:1     2         7   9
2019162 0 3 3 0                         3                   3             6 2:1 0:3 0     3            
2019163 8 9 4                 8                     9         4           21 1:2 2:1         4       8 9
2019164 9 5 1                   9           5           1                 15 3:0 2:1   1       5       9
2019165 8 8 3                 8                   8         3             19 1:2 2:1       3         8  
2019166 5 3 1           5               3               1                 9 3:0 1:2   1   3   5        
2019167 8 1 3                 8     1                       3             12 2:1 1:2   1   3         8  
2019168 0 6 1 0                               6         1                 7 1:2 1:2 0 1         6      
模拟选号
单击显示
                                                                                    
                                                                                    
号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9